Een plek
met
historie

 

Al sinds 1644 wordt

hier gewoond en gewerkt 

De panden met het adres Westhavenstraat 8 liggen in beschermd stadsgezicht binnen de singels van Leiden. Ontstaan tijdens de stadsuitleg van 1644. De Ververbuurt was de buurt waar in de zeventiende eeuw de lakenarbeiders woonden in kleine, bescheiden huisjes. De Westhavenstraat wordt nu nog altijd gekenmerkt door gemengd wonen en kleinschalige bedrijvigheid. En een mengeling van zeventiende- en negentiende eeuwse kleinschalige architectuur. 

 

In het midden van de negentiende eeuw was het kavel aan de West Havenstraat 8 onbebouwd. Het was een ommuurd achtererf dat hoorde bij de huizen aan de Oude Herengracht en werd aan de noordzijde begrensd door de zogenaamde "Smitspoort". 
Die Smitspoort verdween al in 1862. In die periode is er direct naast de monumentale wevershuisjes een brandstoffenloods gebouwd. Deze loods is in 1976 gesloopt. Op deze historische plek verrijst nu het appartementencomplex "Smitshof". Een naam gebaseerd op het rijke verleden en het feit dat alle  appartementen grenzen aan een prachtig hof. 

Ik heb interesse

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info